Serveis i suport

SERVI24 Control Remot

Els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI), són equips destinats a alimentar càrregues crítiques, per aquest motiu ALTERVAC ha desenvolupat el sistema SERVI24 amb la finalitat d’assegurar el funcionament i disponibilitat dels sistemes en tot moment.

Detecció d’anomalies en temps real amb sistema d’avís automatitzat

Els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI), són equips destinats a alimentar càrregues crítiques, per aquest motiu ALTERVAC ha desenvolupat el sistema SERVI24 per tal d’assegurar el funcionament i disponibilitat de sistema en tot moment.

El sistema de control i monitorització SERVI24 audita constantment el SAI, segons els paràmetres determinats i remet una alarma via SMS i correu electrònic informant de la mateixa perquè, segons la magnitud d’aquesta alarma es puguin prendre les mesures oportunes en cada cas.

El sistema permet conèixer en temps real l’estat de funcionament dels equips SAI connectats a ell i al seu entorn, permetent al client despreocupar-se totalment de la supervisió i control de l’SAI.

L

Monitorització via WEB

L

Accés remot a l’equip

L

Ajustos de paràmetres dels equips

L

Apagat i encesa del SAI

L

Enviament d’alarmes via correu electrònic

L

Enviament d’alarmes via SMS

L

Històric de esdeveniments

L

Històric de valors

L

Informes mensuals via correu electrònic

L

Shutdown dels equips connectats al SAI

L

Suport tècnic IN-SITU

L

Suport telefònic

L

Versatilitat de protocols

T

Cliqueu a les imatges per augmentar

Demani informació

No dubti en contactar si necessita informació sobre els nostres productes o serveis. Ben aviat rebrà la nostra resposta.