Serveis i Suport

SAT: Servei d’Assistència Tècnica i Manteniment

ALTERVAC disposa de tècnics altament qualificats per a garantir un suport tècnic confiable i competent i un servei postvenda.

Els clients poden aprofitar un centre de trucades dedicat, destinat a garantir una ajuda immediata sempre disponible per a el manteniment, la instal·lació i la reparació de SAI.

Entrega, ubicació i posta en marxa

ALTERVAC pot proporcionar assistència durant l’entrega, ubicació i posada en marxa dels sistemes SAI a la ubicació del client, amb formació addicional durant l’entrega al personal de camp. Els enginyers de camp també poden verificar la idoneïtat del lloc, analitzar i assessorar sobre problemes potencials i desconnectar i reubicar l’equip.

ALTERVAC, recomana que totes les instal·lacions cablejades siguin realitzades per personal capacitat.

Reparacions IN-SITU

Garantim reparacions ràpides en la ubicació mitjançant l’ús de tecnologia UPS d’última generació i la professionalitat del personal de servei i els centres d’assistència autoritzats d’ALTERVAC. Els nostres Tècnics garanteixen que les peces defectuoses són canviades per les originals, provades i actualitzades per a mantenir la seguretat, confiabilitat i característiques d’operació del SAI.

Contractes de mantenimentt

ALTEVAC ofereix als seus clients l’oportunitat de disposar d’un contracte complet de servei de manteniment d’UPS per a minimitzar els temps de resposta i els costos de reparacions. Recomanem un contracte de manteniment per a tots els sistemes grans o per a plantes crítiques, es programen revisions periòdiques que podrien cobrir intervencions preventives i correctives en cada cas.

Elaboració del projecte

ALTERVAC desenvolupa projectes proporcionant al client la millor solució per a l’especificació requerida. Oferim suport en el disseny d’un sistema SAI per a satisfer completament les especificacions del client, inclosos dissenys a mida, anàlisis d’especificacions de plantes, disseny de distribució i càlculs de protecció. ALTERVAC és capaç de dissenyar, proporcionar instal·lacions i productes, seguir la planta durant la instal·lació, donar suport a la posada en servei i cuidar el sistema sota contracte de manteniment.

Demani informació

No dubti en contactar si necessita informació sobre els nostres productes o serveis. Ben aviat rebrà la nostra resposta.