Targetes de Comunicacions via Ethernet – SNMP/ WEB/ MODBUS

Targetes de Comunicacions via Ethernet – SNMP/ WEB/ MODBUS

Les targetes SNMP, són més que un administrador web complert amb un gran nombre d’opcions i ofereix molt espai per accessoris: com a exemple, CS141 es pot combinar amb una varietat de sensors ambientals i altres dispositius de mesura per a mesurar i pel monitoratge de la temperatura, la humitat, el foc i el fum, el moviment i el robo, la pressió de l’aire, els nivells, etc. Inclús pot enviar correus d’alarmes, enviar missatge SMS, canviar i alternar dispositius o comunicar-se amb altres sistemes.

Servi-24 control remot

Conegui el sistema que permet als nostres Tècnics de manteniment supervisar de manera remota els seus equips SAI instal·lats.

  • Compatible amb diferents productes UPS i generadors de mercat
  • Potents opcions d'extensió d'administració d'instal·lacions COM2
  • Gestiona totes les estacions en la xarxa a través de RCCMD (desconnexió + missatgeria)
  • Configuracions versió externa i versió ranura
  • Integració perfecta amb altres programes de xarxa i altres sistemes de gestió SNMP
  • Fàcil configuració del port AUX/COM3 de diversos complements de contactes secs