Sèrie EMK

Regulador de tensió Estàtic

Sèrie EMK

Regulador de tensió Estàtic

3kVA – 50kVA / 3:3

El regulador de tensió de ALTERVAC proporciona el voltatge constant corregint
les caigudes i les pujades de tensió que es produeixen en la xarxa elèctrica. El nostre regulador de voltatge EMK treballa de forma totalment automàtica establint la tensió correcte sense la intervenció de l’usuari.

Aquests Estabilitzadors Electrònics son totalment estàtics i destaquen per la seva velocitat de resposta davant de les oscil·lacions de la xarxa, així també tenen una gran precisió en la tensió de sortida, es fabriquen tant en monofàsic com en trifàsic.

  • Sense distorsió ni interrupcions en la forma d’ona
  • Gran precisió en la tensió de sortida <1%
  • Ample marge de correcció en la tensió de entrada
  • El nivell de càrrega no afecta a la correcció i funcionament de l’equip
  • Protecció de sobrecàrregues
  • Desconnexió automàtica desprès de registrar diferents errors consecutius de sobrecàrrega
  • Els valors mostrats en el display es mostren en funcionament estabilitzador i també en bypass
  • Transferència manual al règim de bypass sense regulació