Sèrie Júpiter Rack Convertible

Pura Ona Senoïdal

Sèrie Júpiter Rack Convertible

Pura Ona Senoïdal

1000VA – 3000VA

La Sèrie Júpiter Convertible son equips destinats bàsicament per a empreses amb informàtica de petita i mitjana potencia, els sistemes connectats al SAI treballen directament de la xarxa comercial a través d’un estabilitzador i d’un filtre, si la xarxa comercial desapareix son les Bateries les que s’ocupen de proporcionar energia als equips connectats al SAI.

Software

Aquest producte requereix la instal·lació de software específic. Cliqueu en aquest mòdul per accedir als nostres productes de software.

  • Potències de 1000VA fins 3000VA
  • Tensió d’entrada/sortida Monofàsica
  • Format convertible Torre/Rack 19”
  • Alt poder de filtratge de pics de tensió
  • Estabilitzador automàtic de tensió
  • Ona de sortida Senoidal Pura
  • Display LCD
  • Temps de transferència quasi zero
  • Protecció contra sobre càrrega i curtcircuit