Serveis i suport

Garantia dels productes i Condicions Generals

El període de validesa de la garantia va dels 12 als 24 mesos en funció de les sèries i a partir de la data de factura.

La garantia és vàlida en l’àmbit del territori nacional, en cas que el SAI s’exporti fora del territori nacional, la garantia quedarà limitada a la cobertura dels materials utilitzats per a solucionar l’avaria.

La garantia s’entén de fabricació i cobreix la mà d’obra i els materials utilitzats per a solucionar l’avaria.

La garantia no cobreix els següents casos:
L

Reparacions motivades per ús indegut, falta, negligència o error del client

L

Reparacions motivades per intervencions de persones no autoritzades per ALTERVAC S.A

L

Reparacions motivades per causes alienes als equips, tanmateix com: connexions errònies, accident, descàrregues elèctriques per tempesta elèctrica, temperatura, humitat, càrregues connectades, sinistre o actes de vandalisme.

L

Haver modificat les especificacions d’origen, sense consulta prèvia a ALTERVAC, S.A.

Gama de productos Altervac

ALTERVAC en qualsevol cas podrà optar per realitzar les reparacions dels productes o substituir les parts danyades o defectuoses utilitzant noves peces, en aquest cas els components substituïts quedaran en propietat d’ALTERVAC.

En cap cas ALTERVAC, serà responsable de perjudicis indirectes, tanmateix com pèrdues econòmiques, d’informació o interrupció de l’activitat, relacionades amb el funcionament o ús de l’equip per part del client.

ALTERVAC, disposa de diferents opcions en extensions de garantia dels seus productes els quals poden consulta mitjançant petició per escrit a comercial@altervac.com o per trucada telefònica al 938 486 716

Demani informació

No dubti en contactar si necessita informació sobre els nostres productes o serveis. Ben aviat rebrà la nostra resposta.