Sèrie STK

Regulador de tensió Servo Motor

Sèrie STK

Regulador de tensió Servo Motor

3kVA – 150kVA / 3:3

L’estabilitzador de tensió de ALTERVAC, proporciona el voltatge constant, corregint les caigudes i les pujades de tensió que es produeixen en la xarxa elèctrica. L’estabilitzador de voltatge STK treballa de forma totalment automàtica establint la tensió correcte sense la intervenció de l’usuari. Tot el sistema esta controlat per un microprocessador el qual ordena al servomotor la seva posta en marxa per a la correcció de voltatge necessari per a una tensió de sortida estabilitzada.

El sistema de regulació esta format per un servomotor DC el qual ens proporciona un par d’arran alt i una precisió molt elevada, per el que aconseguim una resposta a les alteracions de tensió de fins a 90 V/s. Aquest equip no produeix cap tipus de distorsió a la xarxa elèctrica ja que no existeix commutació.

 • Sense distorsió ni interrupció en la forma d’ona.
 • Gran precisió en la tensió de sortida <1%.
 • Ample marga de correcció a la tensió de entrada.
 • Sota comanda altres marges de tensió de entrada.
 • El nivell de càrrega no afecta a la correcció i funcionament de l’equip.
 • Protecció contra sobrecàrregues.
 • Desconnexió automàtica desprès de registrar errors consecutius de sobrecàrrega.
 • Possibilitat de programació dels límits de mín. i màx. tensió de entrada, així com de la càrrega.
 • Protecció de l’usuari contra tensions negatives.
 • Protecció de l’usuari i l’equip contra descàrrega elèctrica.
 • Els valors mostrats a la pantalla del display es mostren en funcionament estabilitzador i també en bypass.
 • Transferència manual al règim de bypass sense regulació.