Sèrie STS

Rendiment màxim per a càrregues crítiques d'alta potència

Sèrie STS

Rendiment màxim per a càrregues crítiques d'alta potència

Els STS d’alt rendiment, fins a 3000A amb un temps de transferència extremadament curt (<=5ms). La seva capacitat de sobrecàrrega permet el seu us també en aplicacions de servei crític. Gràcies a la seva redundància interna i sobredimensionament garantitza la màxima fiabilitat.

  • Monitoratge i sincronització de voltatge i freqüència.
  • Transferència automàtica extremadament ràpida (<=5ms) gràcies a la sincronització continua, sense connexions de fonts.
  • Sense transferència en curtcircuits desprès del STS, per a mantenir la corrent fins que funcionin les proteccions correctes.
  • Control continuat del correcte funcionament del SCR i protecció de retroalimentació.
  • Bypass doble, un per font per aconseguir una independència total de les fonts en cas de manteniment.
  • Màxima fiabilitat gràcies a fonts d’alimentació i refrigeració internes redundants, a mes de sobredimensionament del neutre.
  • Accés frontal per a una fàcil intervenció i manteniment.
  • Connexió inferior com estàndard, connexió superior possible per a simplificar la instal·lació en qualsevol condició.
  • Amplia oferta de comunicació de sèrie: contactes secs, RS232, RS485.
  • Utilització de disjuntors per a la millor protecció en totes les condicions. Operació sense neutre.