Sèrie GR 100

El poder de l'experiència

Sèrie GR 100

El poder de l'experiència

850VA – 2000VA

Els sistemes d’Alimentació Ininterrompuda de la sèrie GR100, son una solució rentable per al seu ordinador personal i perifèrics valuosos. Combina les tecnologies mes actualitzades i la major fiabilitat del mercat.

Software

Aquest producte requereix la instal·lació de software específic. Cliqueu en aquest mòdul per accedir als nostres productes de software.

  • UPS d’ona sinusoïdal simulada line interactive
  • Regulador de voltatge integrat (AVR) per a caigudes, pics, sub i sobre voltatge
  • Arrancada en fred per a engegar el SAI sense xarxa
  • Ampli rang de freqüència i voltatge d'entrada, per a una major durada de la Bateria
  • Fàcil substitució de les Bateries
  • El UPS carga la Bateria fins i tot quan està apagat
  • Test automàtic de Bateria
  • Sistema de gestió de Bateria intel·ligent que millora la vida útil de la Bateria
  • Software de monitoratge descarregable (Emily) amb registre de dades d’esdeveniments
  • Port de connexió USB