Sèrie Júpiter GR-S Torre

Pura Ona Senoïdal

Sèrie Júpiter GR-S Torre

Pura Ona Senoïdal

La sèrie Júpiter GR-S són equips destinats bàsicament per a empreses amb informàtica de petita i mitjana potencia. Els sistemes connectats al SAI, treballen directament de xarxa comercial a través d’un estabilitzador i d’un filtre, si la xarxa comercial desapareix són les Bateries les que s’ocupen de proporcionar energia als equips connectats al SAI. Gràcies a la seva sortida d’Ona Senoïdal pura, JUPITER GR-S és la millor opció.

Software

Aquest producte requereix la instal·lació de software específic. Cliqueu en aquest mòdul per accedir als nostres productes de software.

  • Ona de sortida Senoïdal pura
  • Augmenta la vida útil de la font d’alimentació dels servidors
  • Regulador de voltatge integrat (AVR) per a caigudes, pics, sub i sobre voltatges
  • Engegada en fred per a engegar el SAI sense xarxa comercial
  • Ample rang de freqüència i voltatge d’entrada, per a una millor durada de les Bateries
  • Fàcil substitució de les Bateries
  • Prova automàtica de Bateries
  • Sistema de gestió de Bateries intel·ligent que millora la vida útil de les Bateries
  • Software de monitoratge (Emily) amb registre de dades d’esdeveniments, per a protegir l’aturada del seu PC
  • Ports de connexió USB i protecció contra sobretensions RJ45 per a línies telefòniques