Sèrie ZENITH

SAI On Line

Sèrie ZENITH

SAI On Line

10kVA – 20kVA / 3:1

Els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda de la Sèrie ZENITH son la solució ideal per a la protecció de Servidors, Xarxes informàtiques, telecomunicacions, equipaments industrials, com també per a equips de diagnòstic mèdic. Els Sistemes ZENITH de doble conversió son equips imprescindibles per a entorns crítics.

Software

Aquest producte requereix la instal·lació de software específic. Cliqueu en aquest mòdul per accedir als nostres productes de software.

Servi-24 control remot

Conegui el sistema que permet als nostres Tècnics de manteniment supervisar de manera remota els seus equips SAI instal·lats.

 • Potències entre 10kVA i 20kVA
 • Tensió d'entrada trifàsica i sortida monofàsica
 • Tecnologia DSP totalment controlada
 • Auto-supervisió i diagnòstic d’errors
 • Bus de comunicació interna dual
 • Connector EPO per aturada d’emergència remot
 • Software de comunicacions
 • Ona de sortida senoïdal
 • Pantalla LCD multilingüe
 • Registre d’esdeveniments en temps real
 • Fins a 4 unitats en paral·lel