Sèrie LIBRA

SAI amb transformador per a càrregues crítiques

Sèrie LIBRA

SAI amb transformador per a càrregues crítiques

100kVA – 800kVA / 3:3

La Sèrie LIBRA garanteix la màxima protecció i qualitat d’alimentació per a tota mena de càrrega, especialment per a les aplicacions més crítiques, com ara sistemes de seguretat, equips electromèdics, processos industrials i telecomunicacions. Trifàsic amb Tecnologia On-Line de doble conversió VFI amb transformador a la sortida de l’inversor, la càrrega és alimentada sempre des de l’inversor, que subministra un corrent sinusoïdal filtrada i estabilitzada.

Servi-24 control remot

Conegui el sistema que permet als nostres Tècnics de manteniment supervisar de manera remota els seus equips SAI instal·lats.

  • Potència entre 100KVA i 800KVA
  • Tecnologia ON LINE DB -IGBT
  • Tensió filtrada, estabilitzada i fiable (conversió VFI segons norma EN62040-3)
  • Alta protecció contra els llamps (6Kv segons IEC6801-5)
  • Ampliació de potència o redundància
  • Transformador d'aïllament a la sortida de l'inversor
  • Control mitjançant microprocessador
  • Software de control i aturada inclòs
  • Doble Puerto de sèrie RS232, interface de contactes secs RELES, ranura per a instal·lació de l'adaptador de xarxa (SNMP)
  • Fins a 8 equips en paral·lel